Loading...

 [tintuc]

Weird QR Code by OS Corp
Có mã QR trở nên kì lạ, độc đáo với chỉ vài phút với mẹo nhỏ từ photoshop:
[/tintuc]

OS Corp
ĐĂNG KÍ
Nhận nhiều ưu đãi hơn