Loading...

Chúng tôi làm việc với các đại lý và thương hiệu về nhận dạng trực quan và thiết kế kiểu tùy chỉnh. 

Bạn có cần một phông chữ mới? Hay một sự điều chỉnh của cái hiện có? Chúng tôi có thể xử lý nó ở cấp độ công nghệ và sáng tạo tốt nhất.

Thiết kế phông chữ mới

Chúng tôi tạo ra một khái niệm và bản vẽ của một phông chữ hoàn toàn mới để nhấn mạnh đặc điểm của thương hiệu hoặc dự án của bạn.

Sửa đổi phông chữ của chúng tôi

Chúng tôi điều chỉnh một trong những phông chữ bán lẻ của chúng tôi theo nhu cầu của bạn. Nó thường có nghĩa là một thay đổi nhỏ trong thiết kế, một phần mở rộng của bộ ngôn ngữ hoặc các biểu tượng.

1. Bộ Font chữ  ROBO OS thiết kế cho robot :  Xem & Tải về 

2. Bộ Font chữ Bumble OS:  Xem & tải về

3. Bộ Font chữ ATTACK OS: Xem & Tải về

Hãy thảo luận về cách chúng ta có thể làm việc cùng nhau

OS Corp
ĐĂNG KÍ
Nhận nhiều ưu đãi hơn