Loading...

 Liên hệ với chúng tôi LINK để có License Font bản thương mại

Tùy chọn cấp phép

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các tùy chọn cấp phép của chúng tôi hoặc muốn yêu cầu một giấy phép tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi .

Giấy phép Phi lợi nhuận / Sử dụng Cá nhân

Nhiều kiểu chữ trên trang web của chúng tôi miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân / phi lợi nhuận. Bạn có thể sử dụng bất kỳ kiểu chữ nào trong số này trong bản in hoặc để tạo các thiết kế đồ họa (biểu trưng, ​​áp phích, bảng hiệu, v.v.) để sử dụng phi lợi nhuận. Nếu bạn muốn sử dụng các phông chữ này cho mục đích thương mại hoặc nhúng chúng vào ứng dụng hoặc trang web, bạn phải mua thêm giấy phép.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc toàn bộ Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối cho mục đích phi lợi nhuận / cho mục đích cá nhân .

Giấy phép Máy tính để bàn

Giấy phép máy tính để bàn là giấy phép phổ biến nhất và cho phép bạn sử dụng các kiểu chữ của chúng tôi cho hầu hết các trường hợp sử dụng thương mại. Với giấy phép này, bạn có thể tạo các thiết kế đồ họa (logo, áp phích, bảng hiệu, v.v.) và sản phẩm (mũ, cốc, áo thun, v.v.) cho chính mình hoặc (các) khách hàng của bạn. Bất kỳ thiết kế hoặc sản phẩm nào sử dụng phông chữ đều có thể được bán để thu lợi nhuận. Giấy phép này bị giới hạn bởi số lượng người dùng (tối đa năm người dùng cho mỗi giấy phép) .

Giấy phép dành cho máy tính để bàn cho phép bạn nhúng các phông chữ vào tài liệu (bao gồm PDF, EPUB, MOBI, KF8, Microsoft Word® & Microsoft Powerpoint®) . Không được phép nhúng phông chữ vào ứng dụng hoặc trang web với giấy phép máy tính để bàn. Nếu bạn cần nhúng phông chữ của chúng tôi vào một ứng dụng hoặc trang web, thì cần phải có giấy phép nhúng bổ sung.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc toàn bộ Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối dành cho máy tính để bàn .

Giấy phép Webfont

Giấy phép webfont cho phép bạn nhúng các tệp phông chữ vào mã CSS của mình. Khi người dùng truy cập trang web của bạn, trình duyệt web của họ sẽ tự động tải xuống tạm thời các phông chữ được nhúng để họ sử dụng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn và các tệp phông chữ bổ sung được thiết kế riêng cho việc nhúng web. Giấy phép webfont của chúng tôi không bị giới hạn bởi “số lần xem trang” hàng tháng, là một đơn vị được sử dụng để đo lưu lượng truy cập vào trang web của bạn. Vì vậy, bạn sẽ không phải cài đặt bất kỳ tập lệnh theo dõi số lần xem trang nào!

Để biết thêm thông tin, hãy đọc toàn bộ Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của Webfont .

Giấy phép ứng dụng

Giấy phép ứng dụng cho phép bạn nhúng các tệp phông chữ vào mã ứng dụng của mình (bao gồm cả ứng dụng / trò chơi trên máy tính và di động) . Giấy phép ứng dụng của chúng tôi không bị giới hạn bởi “người dùng hoạt động hàng tháng”, tuy nhiên, nó bị giới hạn ở một tiêu đề ứng dụng duy nhất và có giá trị trong toàn bộ thời gian hoạt động của ứng dụng. Điều này bao gồm các nền tảng, doanh số bán hàng và nâng cấp không giới hạn của ứng dụng được cấp phép.

OS Corp
ĐĂNG KÍ
Nhận nhiều ưu đãi hơn